Class AmtInWords_HR

java.lang.Object
org.compiere.util.AmtInWords_HR
All Implemented Interfaces:
AmtInWords

public class AmtInWords_HR extends Object implements AmtInWords
Amount in Words for Croatian
Version:
$Id: AmtInWords_HR.java,v 1.0 2009/03/28
Author:
Mislav Kašner, algoritam: Domagoj Klepac
 • Constructor Details

  • AmtInWords_HR

   public AmtInWords_HR()
   AmtInWords_HR
 • Method Details

  • slovimaUValuti

   public static String slovimaUValuti(BigDecimal broj)
   Vraća dani broj napisan slovima, u valuti (kune). Broj mora biti između -10^100 i 10^100. Bit će automatski zaokružen na dvije decimale.
   Parameters:
   broj -
   Returns:
   broj napisan slovima
  • slovima

   public static StringBuilder slovima(BigDecimal broj)
   Vraća dani broj napisan slovima. Broj mora biti između -10^100 i 10^100. Decimale se ignoriraju (dakle režu, a ne zaokružuju).
   Parameters:
   broj -
   Returns:
   broj napisan slovima
  • slovima

   public static StringBuilder slovima(BigDecimal broj, String jedinica)
   Vraća dani broj napisan slovima. Broj mora biti između -10^100 i 10^100. Decimale se ignoriraju (dakle režu, a ne zaokružuju).
   Parameters:
   broj -
   jedinica - u nominativu ("kuna", "lipa", "tisuća", "milijun"); može biti null
   Returns:
   broj napisan slovima
  • getAmtInWords

   public String getAmtInWords(String amount) throws Exception
   Get Amount in Words
   Specified by:
   getAmtInWords in interface AmtInWords
   Parameters:
   amount - numeric amount (352.80)
   Returns:
   amount in words (three*five*two 80/100)
   Throws:
   Exception
  • main

   public static void main(String[] args)
   Test
   Parameters:
   args - ignored